Donald Trump ya avisó de lo que iba a suceder.

https://c19hcq.com/